Familieopstellingen

Een familieopstelling biedt de mogelijkheid om patronen aan het licht te brengen die diep verborgen liggen in ons (collectief) onderbewuste. Loop je ergens tegenaan in je leven en krijg je het maar niet veranderd of omgedraaid, dan geeft een opstelling je de mogelijkheid tot een totaal andere kijk en ingang op de kwestie. Stel je vraag en stel je open, wees bereid om verbaasd te zijn.

Een familieopstelling vind plaats in een soort veld waarin de leden van een familiesysteem worden gerepresenteerd door personen die zich daarvoor beschikbaar stellen. De opgestelde personen zijn dus niet de echte familieleden en het is ook niet nodig dat deze aanwezig zijn. Deze representanten stellen zich vanuit een innerlijke beweging op in de ruimte en geven daarmee een beeld weer dat informatie geeft over het familiesysteem van de cliënt.

De basis van je leven wordt gevormd door de familie waarbinnen je geboren bent. Je ouders, grootouders, broers en zussen, ooms en tantes en een hele waaier van voorouders vormen als het ware de klei waaruit jij geboetseerd bent. Al deze mensen hebben hun stempel achtergelaten op jou. Zo kunnen gebeurtenissen van generaties lang terug, bijvoorbeeld oorlog, misbruik, criminaliteit, uitbuiting, abortus, emigratie, adoptie, het vroegtijdige overlijden van familieleden, echtscheiding, enzovoort, vaak volledig onbewust in de familie doorwerken en zijn er patronen ontstaan die alle leden van een familie in meer of mindere mate beïnvloeden.
Ieder die binnen een familiesysteem geboren wordt zal ook altijd bij dit systeem blijven horen, en zo kunnen bepaalde verstoringen nog generaties lang als een onbewuste en onzichtbare invloed in de familie aanwezig blijven.

Door een familieopstelling is het vaak mogelijk om er achter te komen met wie een cliënt verstrikt is. Wanneer de dynamiek die zich binnen een familiesysteem afspeelt zichtbaar geworden is bestaat er voor de cliënt de mogelijkheid om zich los te maken van de verstrikking en zijn eigen leven te gaan leiden.
Mogelijke uitingsvormen van verstrikkingen of onbewust trouw zijn aan een familielid of familiepatroon kunnen zijn: Je merkt bijvoorbeeld dat relaties steeds maar weer mislukken, dat je werk je geen bevrediging geeft of je loopt met gevoelens rond waarvan je geen idee hebt hoe je er aan komt zoals het gevoel er niet bij te horen of verdriet, angst, agressie enzovoort.
Maar ook verschijnselen zoals depressies, schuldgevoelens, verslavingen, psychische stoornissen, suïcidale neigingen of ziekten kunnen duiden op deze verborgen bindingen met vroegere familieleden.

Workshop. Tijdens een workshop werken we met een groep mensen. Er is iemand die een vraag of thema inbrengt om in zijn of haar familiesysteem te kunnen gaan kijken. Deze vraag gaat over iets waar de inbrenger tegenaan loopt in zijn of haar leven. De begeleider zal vanuit het familiesysteem van de vraagsteller represenandere groepsleden) opstellen in de ruimte. Hierdoor ontstaat er een zichtbare dynamiek waarin de emotionele spanningsvelden binnen deze familierelaties zich afspelen. Tijdens een workshop worden meerdere opstellingen gedaan. Je kunt meedoen aan de workshop als representant of als vraag inbrenger. Als vraag inbrenger mag je ook als representant meedoen met de andere opstellingen.

Individueel. Een opstelling van het familiesysteem kan in een groep in de vorm van een workshop of individueel vorm krijgen. Bij een individuele opstelling wordt het familiesyteem (vader,moeder, broertjes, zusjes, opa’s, oma’s enz.) waarin jij geboren bent, gevisualiseerd met behulp van papier, poppetjes of een opstelling in de mind. Op integere en respectvolle wijze kijken we samen naar de kern van het (familie) thema waar je tegenaan loopt.

Opstellen via het lichaam. Het lichaam kan verkrampingen tonen die een systemische achtergrond hebben. Tijdens een massage begeleid ik je dan in een meditatieve toestand in een opstelling in the mind, waarbij ik je eventueel wat systemische zinnen laat uitspreken. Via het lichaam kunnen veranderingen direct voelbaar zijn.

Wat anderen ervan vinden.

“De familieopstelling vindt plaats in een hele knusse ruimte, wat meteen een vertrouwelijk en veilig gevoel schept. Ik heb de begeleiding van Sylvia als heel fijn en warm ervaren. Ze neemt echt de tijd voor je. Het is zo bijzonder om te ervaren hoe een familieopstelling werkt, ik vond het intens, bijzonder en heel helend.” – Anouk

De familieopstellingen bij Sylvia voelde voor mij integer en oprecht. Ze stelde de vragen op het juiste moment, ze creëerde veel ruimte en was gewoon gegrond aanwezig. Nu ik als representant heb ervaren dat het bij haar veilig is, durf ik de volgende keer misschien wel een vraag in te brengen! – Lennie 

Dat wat jaren ongrijpbaar voor me was werd via de opstelling grijpbaar. Ik voel me voor het eerst in mijn leven compleet en voel me wie ik echt werkelijk ben, in verbinding met mezelf. Dit door de vakkundige begeleiding van Sylvia, de veilige ruimte die ze creëert voor de groep en haar onvoorstelbaar goed invoelende vermogens. – Elles